Syns på rätt ställen

All publicitet är inte bra publicitet. När du har ökat läsarantalet på din sida kan det vara bra att se i vilka sammanhang din sida nämns. Spåra länkarna till din sida så hittar du vilka sidor där du finns. Fundera sedan på om det är ett sammanhang som gynnar din sida eller inte. Om det gynnar din sida- bra! Då förmedlar du bra information till läsarna. Om inte, fundera i så fall på vad du kan göra med innehållet på din sida för att undvika att hamna på ställen som inte är relevanta.